Disclaimer

Avila Architecture is de uitgever van deze website. Door de webpagina's op deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Wij spannen ons in de inhoud zo actueel en compleet mogelijk te houden en behouden ons het recht voor de website op elk moment te wijzigen. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid, actualiteit of volledigheid van de informatie die op deze website werd geraadpleegd of werd uitgewisseld. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.
 Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen of gekoppeld wordt.


 
Wij hebben ons best gedaan toestemming te krijgen voor gebruik van materiaal van derden. Mocht echter inbreuk gemaakt zijn op auteursrechten van derden dan is dat zonder opzet en zullen wij bij eerste kennisgeving daarvan het materiaal terstond verwijderen.